ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΩ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Järvekalda tee 33
76912 Harkujärve
Tallinn, Estonia

E-mail: sales@kodasema.com 
Tel: +372 6606692
www.kodasema.com

ΖΕΝmodule

Alexis Tsigaloglou | Business Development
George Billas | Civil Engineering

Mobile: +30 6943932489
Tel: +30 2821028201
E-mail: zenmodule@gmail.com

 

Georgios Kostakis
E-mail: info@yournexthome.gr
Phone: +30 6976553482
Web: www.yournexthome.gr
FB: www.facebook.com/yournexthomegr